Záměr obce - prodej části pozemku

10.01.2018 14:21

Záměr obce - prodej části pozemku 306-5 v k.ú. Petříkovice u Mladoňovic10012018_00000.pdf

Vyvěšeno: 10.1.2018

Sejmuto: 19.3.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz