Záměr obce - prodej parcel Rtenín - na zástavbu

05.04.2016 09:42

 Záměr obce - prodej parcel Rtenín na zástavbu05042016_00000.pdf

Záměr obce GP - prodej parcel Rtenín na zástavbu05042016_00000.pdf

Vyvěšeno: 5.4.2016

Sejmuto: 28.4.2016

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz