Záměr obce - prodej parcely 925/4 v k.ú. Deblov

15.08.2019 22:37

Záměr obce - prodej parcely 925-4 v k.ú. Deblov.pdf (719574)

Vyvěšeno: 15.8.2019

Sejmuto: 31.8.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz