Záměr obce - prodej parcely 925/5 v k.ú. Deblov

15.08.2019 22:38

Záměr obce Mladoňovice - prodej parcely č.925/5 v k.ú. Deblov.pdf (734932)

Vyvěšeno:15.8.2019

Sejmuto: 31.8.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz