Záměr obce - prodej pozemku 141/2 v k.ú. Petříkovice u Mladoňovic

22.08.2022 10:59

Záměr prodat pozemek - Honební společenstvo .doc (496128)

Vyvěšeno dne: 22.8.2022

Sejmuto dne: 6.9.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz