Záměr obce - prodej pozemků Deblov

01.02.2016 15:50

Záměr obce - prodej pozemku - 2 - 01022016_00000.pdf

Vyvěšeno: 1.2.2016

Sejmuto: 24.2.2016

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz