Záměr obce - prodej pozemku Rtenín

01.02.2016 15:52

Záměr obce - prodej pozemku - 3 - 01022016_00000.pdf

Vyvěšeno: 1.2.2016

Sejmuto 5.4.2016

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz