Záměr obce - prodej pozemků

13.08.2016 10:19

Záměr obce - prodej pozemku a části pozemku13082016_00000.pdf

Vyvěšeno: 13.8.2016

Sejmuto: 15.9.2016

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz