Záměr obce - prodej pozemků

13.11.2017 14:17

Záměr obce prodej pozemku 567-15,.část 567-8 k.ú. Petříkovice13112017_00000.pdf

Vyvěšeno: 13.11.2017

Sejmuto: 20.12 2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz