Záměr obce - prodej pozemku

08.06.2018 14:19

Záměr obce - prodej pozemku 537-15 a část 537-8 Rtenín08062018_00000.pdf

Vyvěšeno: 8.6.2018

Sejmuto: 28.6.2018

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz