Záměr obce - prodej pozemků

01.08.2018 15:32

Záměr obce - prodej pozemků 567-10,12 a část 567-6 v k.ú. Petříkovice u Mladoňovic01082018_00000.pdf

Vyvěšeno: 1.8.2018

Sejmuto: 23.8.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz