Záměr obce - rozšíření podmínky stavby

10.04.2017 19:17

Záměr obce - rozšíření podmínky prodeje pozemků 449-28 a 449-310042017_00000.pdf

Vyvěšeno: 10.4.2017

Sejmuto: 3.11.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz