Záměr obce - záměr prodat část pozemku 222/2 v k.ú. Deblov

27.08.2018 14:01

Záměr obce - záměr prodat část pozemku 222-2 Deblov27082018_00000.pdf

Vyvěšeno: 27.8.2018

Sejmuto: 27.9.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz