Záměr - prodej části parcely č. 927/10 v k.ú. Deblov (35m2)

02.08.2021 16:44

Záměr - pozemek 927-10.pdf (737660)

Vyvěšeno dne: 2.8.2021

Sejmuto dne: 18.8.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz