Záměr - prodej části zaplocených parcel v k.ú: Deblov

12.01.2022 17:28

Záměr prodej zaplocených pozemků - Mladoňovice.pdf (845190)

Vyvěšeno dne: 12.1.2022

Sejmuto dne: 28.1.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz