CHODNÍK po silnici III č.3403 a MK v obci Pohled – etapa 1

veřejná zakázka zadána

odkaz na profil zadavatele zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz