Dům v Čejkovicích

Dům v Čejkovicích

Kontakt: kupr1@seznam.cz nebo na tel. 603 771 968

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz