HISTORIE OBCE v pověstech, písních a básních

HISTORIE OBCE v pověstech, písních a básních

Publikace ukazuje historii obce, která byla napsaná v pověstech, zpívaná v písních a také zachycena v dochovaných básních.
30 stran
1. vydání, 2014

cena: 80 Kč
Možno zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě (po, st: 13:00 - 17:00) nebo po domluvě.

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz