HISTORIE OBCE ve vzpomínkách pamětníků na 2. světovou válku

HISTORIE OBCE ve vzpomínkách pamětníků na 2. světovou válku

Publikace mapuje období 2. světové války ve vzpomínkách místních pamětníků. Vydáno u příležitosti 70 let od konce 2. světové války. Cena 90 Kč

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz