Hřiště v Pohledu u kulturního domu

travnaté hřiště s brankami na fotbal

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz