Hřiště v Pohledu u kulturního domu

travnaté hřiště s brankami na fotbal

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz